Úřední deska - oznámení - Oznámení o době a místě konání volby do zastupitelstev krajů a do Senátu

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu se uskuteční

dne 2. října 2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
dne 3. října 2020 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Sejřek a Bor je místem konání voleb zasedací místnost v budově obecního úřadu v Sejřku.

V obci Bor bude k dispozici přenosná volební urna v sobotu 3. října.2020 od 12:00 do 13:00 hodin v budově obecního domu.

OBECNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VOLEB:
Mějte zakrytá ústa a nos.
Roušku sundejte pouze na vyzvání volební komise z důvodu ztotožnění.
Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce.
Udržujte rozestupy mezi Vámi, volební komisí a dalšími voliči.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.


Obec Sejřek

» zpět «