Úřední deska - oznámení - Oznámení o době a místě konání druhého kola voleb do Senátu

Druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční

dne 9. října 2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
dne 10. října 2020 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Hlasovací lístky pro druhé kolo se nedistribuují voličům do schránek. Budou k dispozici ve volební místnosti.

Pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Sejřek a Bor je místem konání voleb zasedací místnost v budově obecního úřadu v Sejřku.

V obci Bor bude k dispozici přenosná volební urna v sobotu 10. října.2020 od 12:00 do 13:00 hodin v budově obecního domu. OBECNÁ

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VOLEB: Mějte zakrytá ústa a nos.
Roušku sundejte pouze na vyzvání volební komise z důvodu ztotožnění. Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce. Udržujte rozestupy mezi Vámi, volební komisí a dalšími voliči. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).

Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Obec Sejřek

» zpět «