Úřední deska - oznámení - Na Vysočině se do odvolání zakazuje pálení klestí a vypalování trávy

Na území celého Kraje Vysočina je počínaje dnešním dnem až do odvolání zakázáno:
rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
kouření (s výjimkou elektronických cigaret) v místech níže definovaných,
používání pyrotechnických výrobků,
používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).

Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými jsou:
lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,
sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.


Oznámení hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6.4.2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha
Dokument ke stažení: ZDE

Nařízení Kraje Vysočina ze dne 17. května 2016 č. 7/2016 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Dokument ke stažení: ZDE

Vyvěšeno: 6.4.2020
Sejmuto:

» zpět «