Úřední deska - oznámení - Informace o zveřejnění a nahlédnutí účetních dokumentů obce Sejřek

Návrhy rozpočtů, závěrečné účty, rozpočtová opatření, rozpočtové výhledy, zápisy ze zastupitelstev, zprávy z přezkoumání hospodaření obce a další dokumenty jsou v listinné podobě uloženy na Obecním úřadu v Sejřku a v elektronické podobě na úřední desce SQL/Obec Sejřek.

OÚ Sejřek

» zpět «