Úřední deska - oznámení - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Ve smyslu ustanovení § 14 písm. f) zákona o volbách do zastupitelstev krajů Vám poskytujeme informaci o počtu a sídle volebních okrsků:

Počet volebních okrsků v obci Sejřek: 1 volební okrsek

Sídlo volebního okrsku: Sejřek 35, 592 62 Nedvědice

Obec Sejřek
Sejřek 35
592 62 Nedvědice

V Sejřku, dne 5.9.2017
Ivana Mazourová-starostka

» zpět «