Úřední deska - oznámení - Informace o odkazu na úřední desku Mikroregionu Pernšten

Odkaz na úřední desku Mikroregionu Pernštejn
http://www.pernstejnsko.cz/uredni-deska/
Zde jsou zveřejněny k nahlédnutí závěrečné účty, rozpočty, rozpočtové výhledy a jiné dokumenty.

» zpět «