Obec - Sbor dobrovolných hasičů Sejřek

SDH logo

Současný zvolený výbor SDH Sejřek:

Starosta: Jiří Matuška
Velitel: Petr Soukup
Pokladník: Pavel Man
Jednatel: Jiří Mazour

Sbor má v současné době 42 členů.

Něco z historie:

První přípravná schůze k založení Sboru dobrovolných hasičů v Sejřku se konala dne 20. prosince 1897. Úkolem schůze bylo připravit Stanovy a projednat organizační otázky založení Sboru a zejména získání členů pro vstup do SDH. Ustavující schůze se konala dne 28. ledna 1898 za účasti všech 19 přihlášených členů. Stanovy byly schváleny c. k. Zemským místodržitelstvím v Brně dne 15. února 1898.

Zakládající členové složili následující slib: „My dole podepsaní, kteří jsme se za členy hasičského sboru přihlásili dne 28. ledna 1898 dle volby za zařízený a zavazujeme se čestným slovem, že přísně vždy jen ke blahu spolku dle stanov a služebního řádu říditi se budeme, že rozkazy jak při požáru, tak při cvičení našich, dobrovolně zvolených představených s chutí a bez odmluvy vykonávati budeme“.

Po založení SDH byla koupena ruční čtyřkolová stříkačka s vybavením. Po dodání byla stříkačka uložena pouze v provizoriu, až v roce 1900 byla, za pomoci občanů, postavena hasičská zbrojnice. Po jejím požáru v roce 1970 byla opravena v letech 1970 – 1971 a naposledy byla rekonstruována v letech 1987 – 1991.

Největší radost zažili členové SDH v roce 1946, kdy jim byla koupena motorová stříkačka PPS 8 a pokřtěná názvem „Partyzánka“. V roce 1980 bylo převedeno od hasičů v Nedvědici nákladní auto Robůr a v roce 1996 byla SDH přidělena motorová stříkačka PPS 12.

Sbor za svého trvání likvidoval 10 požárů v obci a pomáhal při likvidaci 27 požárů v sousedních obcích. Většinou se jednalo o požáry obytných a hospodářských budov občanů.

Sbor po celou dobu svého trvání řádně plnil úkoly PO, prováděl požární kontroly v obytných a hospodářských budovách občanů a organizací v obci, řádně pečoval o svěřenou požární techniku, zúčastňoval se cvičení a soutěží v rámci okrsku a okresu. Pořádal taneční zábavy, výlety a různé akce pro mládež. Členové se podíleli na práci obce zejména při hloubení rybníku v osadě Mansberk a na opravě hráze, dále pak na vybudování nové betonové hráze u rybníka v obci. Oba rybníky jsou zdrojem vody pro případ hašení požárů v obci.