Obec - knihovna

Otevírací doba knihovny:

Knihovna je otevřena každou středu 16:00 - 18:00 hodin

Vyhledávání knih:

Vyhledávání v katalogu knihovny dle názvu knihy, autora, tématu...: ZDE
Odkaz na stánky knihovny...: ZDE

Historie knihovny:

V obci Sejřku působí od r. 1898, kdy byla založena Sborem dobrovolných hasičů. Měla 154 svazků zábavných, 36 poučných a 17 odborných. Nepodařilo se však zjistit, kde byla knihovna umístěna.

V době bez televize byla místem setkávání občanů a jejich vzájemného besedování a mládež zde připravovala svoje vystoupení na oslavy nebo veřejné schůze.

V r. 1975 – 76 se stala součástí okresní knihovny. Knihy byly odvezeny do městské knihovny v Bystřici nad Pernštejnem. Při provedené revizi bylo hodně titulů vyřazeno (jako ideologicky nevhodných). Po osamostatnění obce v r. 1990 se knihy na žádost OZ do obce vrátily.

Knihovna byla na krátkou chvíli umístěna v Mansberku č. 8 – v bývalé prodejně Jednoty, kterou obec odkoupila, později v místnosti zbrojnice Sejřek. Nově se knihovna nachází v 1. patře obecního úřadu. Knižní fond se díky pochopení obecního zastupitelstva pravidelně doplňuje o 30 – 40 knih ročně. K 31. 12. 2009 měla knihovna 2040 evidovaných svazků, z toho 580 naučných. Dalších 300 svazků knihovně darovali občané Sejřku a chalupáři.

Knihovna odebíra dvě periodika - Květy a Zahrádkář. Zaregistrováno je 35 čtenářů, z toho 10 dětí do 15 let. Lze říci, že žáci i studenti mají možnost vypůjčit si požadované nebo doporučované tituly.