Aktuality - Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2014/2015.

Ředitelství ZŠ a MŠ Nedvědice oznamuje, že ve čtvrtek dne 30. ledna 2014 od 13.00 do 16.30 hodin proběhne v budově základní školy

zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2014/2015.

Dostaví se děti narozené do 31. 8. 2008.

K zápisu mohou přijít i děti narozené do 31.12.2008, které budou mít kladné doporučení ze školského poradenského zařízení a děti narozené do 30.6.2009, které budou mít kladná doporučení ze školského poradenského zařízení a od odborného lékaře.
Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce.

V Nedvědici dne 6. 1. 2014


Mgr. Josef Špaček
ředitel školy

» zpět «