Aktuality - Výplata nájemného - Honební společenství Drahonín-Olší-Litava

Honební společenstvo Drahonín – Olší – Litava
se sídlem v Drahoníně, IČO : 43381308, oznamuje,

že dne 15.11.2019 od 15,00 do 17,00
se bude vyplácet nájemné vlastníkům honebních pozemků
v Honebním společenstvu Drahonín – Olší – Litava

Za uplynulé období 2013 – 2019 se bude vyplácet 9,- Kč
za rok a hektar.

Místo výplaty – Obecní úřad Drahonín

Kontaktní osoba – Jitka Plevová (608 100 427, obec@drahonin.cz)
Hotovost bude vyplacena vlastníkovi po předložení občanského průkazu, nebo
v případě, kdy vlastník nepřijde osobně, po předložení plné mocí podepsané vlastníkem
pozemku. ( není třeba ověřená )

Honební společenstvo Drahonín – Olší – Litava

» zpět «