Aktuality - Složenky k dani z nemovitých věcí

Ten, kdo ke dni 25.5.2022 neobdržel složenku pro placení daně z nemovitých věcí,
měl pravděpodobně povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a neuskutečnil tak.
Došlo k novelizaci zákona o dani z nemovitých věcí a JIŽ NELZE UPLATNIT OSVOBOZENÍ
pozemků remízků, hájů, mezí, ostatních ploch... Tyto plochy je nutné dodanit.

Pro bližší informace můžete volat pracoviště finančního úřadu
tel.: 566-652-369 p. Štorková pro osoby s příjmením začínajícím písmenem A-L
tel.: 566-652-374 p. Vránová pro osoby s příjmením začínajícím písmenem M-Z

Doporučujeme rovnou osobně navštívit pracoviště FÚ a podání učinit.

Finanční úřad v Bystřici nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 15
Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00

Upozorňujeme, že do 31.5.2022 je povinnost daň uhradit.

Obec Sejřek

» zpět «