Aktuality - Pozvánka k zápisu do 1. třídy

Ředitelství ZŠ a MŠ Nedvědice oznamuje, že ve čtvrtek dne 2. února 2012 od 13.00 do 16.30 hodin proběhne v budově základní školy zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2012/2013.

Dostaví se děti narozené do 31. 8. 2006.

K zápisu mohou přijít i děti narozené do 31.12.2006, které budou mít kladné doporučení ze školského poradenského zařízení a děti narozené do 30.6.2007, které budou mít kladná doporučení ze školského poradenského zařízení a od odborného lékaře.
Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce.

V Nedvědici dne 6. 1. 2012

Mgr. Josef Špaček, ředitel školy

» zpět «