Aktuality - Poplatky za komunální odpad a psy 2024

Poplatky za komunální odpad a psy za rok 2024 se budou vybírat

v Sejřku v úterý 20. a 27.2.2024 v 18:00 - 20:00 hod. a v neděli 25.2.2024 v 10:00 – 11:00 hod. na obecním úřadě,
v Boru v neděli 25.2.2024 v 11:00 – 12:00 hod. v kulturním domě.

Poplatek za komunální odpad je 550,-Kč/osoba s trvalým pobytem nebo 550,-Kč/rekreační objekt.
Poplatek za psa je ve výši 50,-Kč/pes. Známka pro rok 2024 musí být na popelnici vylepena do konce měsíce února.

Poplatky je možné uhradit bankovním převodem na účet 21620751/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti, do zprávy pro příjemce uveďte "PDO2024/počet osob nebo objektů/počet psů". Známka na popelnici bude vydána po připsání poplatku na účet obce.

Obec Sejřek

» zpět «