Aktuality - Poplatky za komunální odpad a psy 2021

Poplatky za komunální odpad a psy za rok 2021 se budou vybírat na Obecním úřadě v Sejřku
v úterý 9. a 16.2.2021 v 18:00 - 20:00 hod. a v neděli 21.2.2021 v 10:00 – 11:00 hod.

V Boru se budou poplatky vybírat v neděli 21.2.2021 v 11:00 – 12:00 hod. v kulturním domě.

Poplatek za komunální odpad je 450,-Kč/osoba s trvalým pobytem nebo 450,-Kč/rekreační objekt.
Poplatek za psa je ve výši 30,-Kč - 1.pes, každý další pes 45,-Kč. Známka pro rok 2021 musí být na popelnici vylepena do konce měsíce února.

Poplatky je možné uhradit bankovním převodem na účet 21620751/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti, do zprávy pro příjemce uveďte "PDO2021, počet osob/objektů...". Známka na popelnici bude vydána po připsání poplatku na účet obce.

OÚ Sejřek

» zpět «