Aktuality - Plánovaný odvoz odpadů 20.10.2019

Vzhledem k plánovanému odvozu elektroodpadu, nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu (výhradně pro občany Sejřku, Boru a vlastníků nemovitostí na těchto územích), bude návoz těchto odpadů možný v termínu

od úterý 15.10. odpoledne do neděle 20.10.2019:

v Sejřku na plochu za Obecním úřadem
v Boru na otočku autobusu.

V Sejřku bude na velkoobjemový odpad přistaven kontejner. Vhazujte do něj jen předměty uvedené níže.

Nebezpečný odpad odkládejte v uzavřených obalech, nejlépe v igelitových pytlích.

Pro kovové odpady bude vyhlášen samostatný termín.

Prosím, využijte této možnosti odvozu v maximální míře.
Po termínu 20.10.2019 není možné tyto odpady volně odkládat za Obecním úřadem.

Pro elektroodpad, nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad a kovový odpad budou organizovány svozy
2x ročně v předem ohlášených termínech.

Papír, sklo a plasty lze nadále shromažďovat na místech a do nádob tomu vyhrazených.


Elektroodpad je:
lednice, klimatizace, čerpadla,
televize, PC monitory, zářivky, výbojky,
pračky, sporáky, hudební zařízení, elektronické nástroje,
domácí spotřebiče, spotřební elektronika, hračky, vybavení pro volný čas, klávesnice, myši, malé tiskárny, telefony, akumulátory, baterie.

Nebezpečný odpad je:
barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, domácí chemikálie.

Velkoobjemový odpad je:
starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky.


Obec Sejřek

» zpět «