Aktuality - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta obce Sejřek podle § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 


Oznamuje:


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 25. 10. 2013 od 14:00 hod. do 22:00 hod.
a
v sobotu dne 26. 10. 2013 od 8:00 hod. do 14:00 hod.,

v budově obecního úřadu v Sejřku, Sejřek 35 (zasedací místnost).

V Sejřku dne 6.10.2013

» zpět «