Aktuality - Knihovna Sejřek

V naší knihovně proběhla revize knihovního fondu. Revize se uskutečnila dle Vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. ze dne 21. února 2002 k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Zákon nařizuje provozovatelům knihoven pravidelné provádění revize ve stanovených intervalech.

Stav fondu po revizi k 16.5.2023 je 1 750 svazků.

Z knihovního fondu byly vyřazeny opotřebované knihy, které tímto nabízíme zdarma k dispozici.
Zájemci si knihy mohou vyzvednout v knihovně dne 20.6. v otvírací době od 16 do 18 hodin.

Obec Sejřek

» zpět «