Úřední deska - vyhlášky - Oznámení o veřejném projednání změny č. 1 Územního plánu Sejřek

Veřejné projenání návrhu č. 1 územního plánu Sejřek s odborným výkladem proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Sejřek v pondělí 3.4.2017 od 16:30 hod.
Návrh změny č.1. územního plánu Sejřek bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 3.3.2017 do 10.4.2017 na Městském úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru územného plánování a stavebního řádu (dveře 5.6.) a dále v budově obecního úřadu Sejřek.

» zpět «