Úřední deska - rozpočet - Návrh závěrečného účtu obce Sejřek za rok 2021


Návrh závěrečného účtu obce Sejřek za rok 2021
Dokument ke stažení: ZDE


Zpráva o přezkumu hospodaření obce Sejřek za rok 2020
Dokument ke stažení: ZDE


Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů
Dokument ke stažení: ZDE


Rozvaha
Dokument ke stažení: ZDE


Výkaz zisku a ztráty
Dokument ke stažení: ZDE


Příloha
Dokument ke stažení: ZDE


Originály dokumentů jsou v listinné podobě k nahlédnutí kdykoliv v pracovní době na obecním úřadu v Sejřku, Sejřek 35.

Vyvěšeno: 17.5.2022
Sejmuto:

» zpět «