Úřední deska - oznámení - Změna nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina (dále jen KVSJ) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodla o změně nařízení vydaných k zamezení šíření nebezpečné nákazy aviární influenzy dne 20.1.2020 pod č.j. SVS/2020/009320-J takto:


Dokument ke stažení: ZDE
Vyvěšeno: 10.2.2020
Sejmuto:

» zpět «