Úřední deska - oznámení - Volby do zastupitelstev obcí - informace o minimálním počtu členů okrskové komise

Volby do zastupitelstev obcí konané 23.9.-24.9.2022 - informace o minimálním počtu členů okrskové komise

V souladu s § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 491/2001Sb. o volbách do Zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) stanovuji pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24 září 2022, minimální počet členů okrskové volební komise na 4 (3 členové + zapisovatel).

Na základě ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do Zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise v obci Olší paní Bc. Lenka Matušková.

Zbyněk Holeček starosta obce Sejřek

Vyvěšeno: 23.7.2022
Sejmuto:

» zpět «