Úřední deska - oznámení - Volba prezidenta ČR konaná 13.-14.1.2023 - informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Dle ust. § 14 odst. 1 písm. d) zák. čís. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro volbu prezidenta konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023
(případné druhé kolo volby se uskuteční 27. a 28. ledna 2023)

V souladu s ust. § 14 odst. 1 písm. d) zák. čís. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů poskytuji informaci o počtu a sídle volebních okrsků v obci Sejřek.

Na území obce Sejřek je zřízen jeden volební okrsek č.1, sídlo volebního okrsku č. 1 - budova obecního úřadu Sejřek, Sejřek č. 35, zasedací místnost.

Zbyněk Holeček
starosta obce Sejřek

Vyvěšeno: 28.11.2022
Sejmuto:

» zpět «