Úřední deska - oznámení - Veřejné zasedání zastupitelstva

Oznámení OÚ Sejřek

Dne 25. března 2014 v 18 hodin se uskuteční
veřejná schůze obce Sejřek.


Program:
1) Zahájení,volba ověřovatelů
2) Seznámení se závěrečným účtem obce za rok 2013 a rozpočtem 2014
3) Různé
4) Diskuze
5) Závěr

» zpět «