Úřední deska - oznámení - Ustavující zasedání zastupitelstva obce Sejřek konané dne 31.10.2018

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Sejřek konané dne 31.10.2018

Svolání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sejřek

Na základě ustanovení §93 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informujeme o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sejřek, svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.


Místo konání : Obecní úřad
Doba konání : 31.10.2018 v 18.00 hodin

Program :

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce Sejřek
3. Volba starosty a místostarosty
4. Volba kontrolního, finančního výboru (volba členů a předsedy)
5. Zvolení členů zastupitelstva pro zastupování obce v Mikroregionu Pernštejn a Bystřicko.


Vyvěšeno : 23.10.2018
Svěšeno:

Vyvěšeno na úřední desce obce i na elektronické úřední desce.

» zpět «