Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 5.2.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 5.2.2019

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 5.2.2019 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Projednání opravy poškozeného kříže a žádosti o dotaci na MMR
5. Diskuse
6. Ukončení


Vyvěšeno: 28.1.2019
Sejmuto:

» zpět «