Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 4.12.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 4.12.2018

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 4.12.2018 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy
5. Projednání a schválení Střednědobého rozpočtového výhledu
6. Projednání a schválení Programu rozvoje obce Sejřek
7. Plán inventur
8. Rozpočtové provizorium
9. Rozpočtové opatření č. 1
10. Diskuse
11. Ukončení a závěr


Vyvěšeno: 26.11.2018
Sejmuto

» zpět «