Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 31.10.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 31.10.2018

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Sejřek se bude konat ve středu 31.10.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Na základě ustanovení §93 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informujeme o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Sejřek, svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : Obecní úřad, Sejřek 35
Doba konání : 31.10.2018 v 18.00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Složení slibu členy zastupitelstva
3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
5. Schválení programu
6. Volba starosty a místostarosty
7. Volba kontrolního, finančního výboru (volba členů a předsedy)
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
9. Zvolení členů zastupitelstva pro zastupování obce v Mikroregionu Pernštejn a Bystřicko.
10. Diskuse
11. Ukončení


Vyvěšeno: 23.10.2018
Sejmuto:

» zpět «