Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 3.9.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 3.9.2019

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 3.9.2019 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Projednání a schválení Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro provádění stavby a inženýrskou činnost.
5. Projednání kulturních akcí podzim-zima 2019
6. Diskuze a ukončení zasedání


Vyvěšeno: 26.8.2019
Sejmuto:

» zpět «