Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 28.12.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 28.12.2021

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 28.12.2021 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení rozpočtu
5. Plán inventur
6. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 19.12.2021
Sejmuto:

» zpět «