Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 25.3.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 25.3.2021

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 25.3.2021 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení smlouvy s IDS JMK
5. Schválení rozpočtového opatření č. 2
6. Schválení aktualizace stanov mikroregionu Pernštejn
7. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 16.3.2021
Sejmuto:

» zpět «