Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek – 23.8.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek – 23.8.2022

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 23.8.2022 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení prázdninového rozloučení – zájezd do Zoo Jihlava
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.6 a č.7
6. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 13.8.2022
Sejmuto:

» zpět «