Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 21.6.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 21.6.2022

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 21.6.2022 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2021, schválení uzávěrky za rok 2021, schválení výsledků přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
5. Projednání výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2021, stanovení opatření k odstranění chyb a nedostatků
6. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 13.6.2022
Sejmuto:

» zpět «