Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 21.2.2023

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 21.2.2023 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválen í příspěvku na dětský karneval
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.1/2023 a č.2/2023
6. Projednání a schválení opravy místnosti posilovny a nákup nového posilovacího stroje
7. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 10.2.2023
Sejmuto:

» zpět «