Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek – 12.7.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek – 12.7.2022

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 12.7.2022 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení konání putovního letního kina
5. Schválení rozpočtového opatření č. 6 a seznámení s rozpočtovým opatřením č.5
6. Ukončení a závěr

Vyvěšeno: 2.7.2022
Sejmuto:

» zpět «