Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 12.7.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 12.7.2021

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 12.7.2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení rozpočtového opatření č. 4
5. Schválení daru obcím postiženým tornádem
6. Schválení příspěvku na dětský den
7. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 2.7.2021
Sejmuto:

» zpět «