Úřední deska - oznámení - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 1.12.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Sejřek - 1.12.2021

Zasedání zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční 1.12.2021 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.


Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpadové hospodářství
5. Schválení smlouvy s TS Bystřice nad Pernštejnem
6. Schválení hodnoty darů jubilantům
7. Seznámení s rozpočtovými opatřeními
8. Ukončení zasedání

Vyvěšeno: 20.11.2021
Sejmuto:

» zpět «