Úřední deska - oznámení - Poplatek za popelnice a psy

Na obecním úřadě začneme vybírat poplatek za svoz popelnic a poplatky za psy na rok 2014. Ceny zůstávají stejné: PDO 400,- Kč/os.s trvalým pobytem a za rekreační objekt 400,- Kč/objekt/rok. Poplatek za psa 30,- Kč, každý další pes 45,- Kč.
Poplatky budeme vybírat ve středu dne 22. ledna 2014 od 18:00 - 20:00 hod., v neděli 26. ledna a 2. února od 9:00 - 11:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Sejřek.
V Boru budeme poplatky vybírat v neděli 26. ledna 2013 od 9:00 - 11:00 hod. v kulturním domě.OÚ Sejřek

» zpět «