Úřední deska - oznámení - Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky

Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční

dne 8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
dne 9. října 2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Sejřek a Bor je místem konání voleb zasedací místnost v budově obecního úřadu v Sejřku.

V obci Bor bude k dispozici přenosná volební urna v sobotu 9. října.2021 od 12:00 do 13:00 hodin v budově obecního domu.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.


Obec Sejřek

Vyvěšeno: 23. 9. 2021
Sejmuto:

» zpět «