Úřední deska - oznámení - Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta obce Sejřek podle § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 25. a 26. října 2013.

Volební okrsek - jeden

Sídlo volebního okrsku - Sejřek č. 35 (budova obecního úřadu, zasedací místnost)


V Sejřku dne 25.9.2013

» zpět «