Úřední deska - oznámení - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sejřek - 19.10.2022

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sejřek se bude konat ve středu 19.10.2022 v 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Sejřek 35.

Program:
1. Složení slibu členy zastupitelstva
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Seznámení s výsledky voleb
5. Volba starosty a místostarosty
6. Zřízení kontrolního výboru
7. Zřízení finančního výboru
8. Zřízení kulturního výboru
9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
10. Určení zástupce pro jednání v institucích (výborech, spolcích atd.)
11. Diskuse

Vyvěšeno: 10.10.2022
Sejmuto:

» zpět «