Obec - historie

obec Sejřek - historie Obec Sejřek leží na okraji přírodního parku „Svratecká hornatina“. Zdejší příroda láká především k pěší turistice. Nad obcí se na severní straně vypíná kopec Stráž (585 m n. m.), vyhledávané místo s téměř kruhovým výhledem.

Po stránce geologické je okolí obce zajímavé výskytem skarnových železných rud, které se těžily v 17.století v lese „Mokřa“. Při geologickém průzkumu v souvislosti s těžbou uranových rud v okolí (Olší, Drahonín) bylo objeveno u Sejřku ložisko mramoru.

Historie obce je odedávna spojena s pernštejnským panstvím. První písemná zpráva o Sejřku je uvedena v zemských deskách brněnských a je z roku 1350. V obci byla rychta, k níž příslušely osady Sejřek, Bor, Jama, Jestřebí, Husle, Klokočí a od roku 1637 i Střítež.

Traduje se, že na kopci Varta nad dvorem stávala hláska, z níž se dávala znamení ohněm do níže položeného hradu Pernštejna. Spolu se Stráží byla Varta součástí strážního systému hradu. V roce 1803 tehdejší majitelka panství Josefína Schröfflová z Mansberka darovala několika panským dělníkům asi po třech měřicích půdy k vystavění domků. Tím došlo k založení kolonie Nový Dvůr, od roku 1822 zvané podle majitelky panství Mansberk.

obec Sejřek - historie V obci je kaplička sv. Anny z roku 1876, vedle stojí mramorový kříž zbudovaný rodinou Šiborovou. Zde se nacházel i pomník z roku 1928, postavený na oslavu 10. výročí vzniku ČSR a 30 let trvání hasičského sboru v obci. Kaple Panny Marie v obci byla nově vystavěna a vysvěcena v roce 1998. Stojí ve středu obce poblíž místa, kde stávala původní kaplička, která byla pro zchátralý stav odstraněna.

V Sejřku se v roce 1947 narodil herec Jiří Krytinář, známý účinkováním v mnoha českých filmech a seriálech.

V roce 1999 byla v č. 13 (bývalý Šiborův statek) vybudována terapeutická farma pro léčbu drogově závislých.

Od roku 1990 je místní částí Sejřku osada Bor. Osudy vesnice jsou spojeny se sousedním Sejřkem. V bezprostředním okolí vesnice jsou místa s půvabnými výhledy. Součástí Boru je i samota v údolí Nedvědičky (Mlejn Podborskej, později Spálený mlýn).